Mystery Visits

Siebenheller & Partners beschikt over de mogelijkheden om een Mystery Visit bij uw bedrijf uit te voeren. Onaangekondigd en anoniem wordt uw bedrijf bezocht door een Mystery Guest. Hierbij wordt getoetst op een aantal aspecten die u relevant vindt voor uw bedrijf. Wij werken samen met een grote groep door onszelf getrainde Mystery Visitors verspreid over het hele land.

De Mystery Visit heeft een aantal belangrijke functies, te weten:

  • Een preventieve functie: de medewerkers weten dat er een Mystery Visit kan gaan plaatsvinden.
  • Een evaluerende functie: u krijgt inzicht in wat er al goed gaat binnen uw bedrijf en waar kansen liggen.
  • Een ontwikkelingsfunctie: wanneer u inzicht heeft in de kansen die er nog liggen kunt u uw medewerkers hierop aansturen. Bij meerdere metingen kan de voortgang worden vastgesteld.