Onderzoek

Onderzoek

Siebenheller & Partners bezit de deskundigheid om op wetenschappelijke basis onderzoek te verrichten. De vraag van de opdrachtgever is voor Siebenheller & Partners het vertrekpunt, waarbij het kan gaan om verschillende soorten onderzoek, te weten:

  • Marktonderzoek
  • Bedrijfsonderzoek
  • Consumentenonderzoek

Onze verslaglegging kenmerkt zich door helderheid en overzichtelijkheid maar vooral ook door concreetheid. Onderzoeken kunnen enorm verschillen in vorm en omvang, daarom geldt voor alle soorten onderzoeken dat de prijs op aanvraag is. De opdrachtgever mag van ons verwachten dat – indien wenselijk – wij meedenken en oplossingen bieden in alle stadia van het onderzoek; van probleemafbakening tot onderzoeksdesign, van steekproeftrekking tot implementatie.